"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Oferta programowa

Zajęcia profilaktyczne, które realizują strażnicy, są dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego. Zajęcia realizowane są zarówno w przedszkolach jak i w klasach wczesnoszkolnych szkół podstawowych. Zajęcia poruszają następującą tematykę:

„Strażnik przyrody, smog straszny jak smok” – po zajęciach dzieci rozumieją znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków. Wiedzą, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne oraz znają ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja od-padów). Uczestnicy znają przyczyny występowania smogu oraz sposobów walki ze smogiem. Znają również negatywne skutki zdrowotne powstające na skutek długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem.

„Ruch drogowy” – zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, szczególnie na początku roku szkolnego. Każdy uczeń wychodzi z zajęć z wiedzą o podstawowych zasadach ruchu drogowego oraz sposobach zachowania się w sytuacji, gdy się zgubią w sklepie, placu zabaw czy na ulicy. Celem zajęć jest zaznajamianie dzieci pojęciami związanymi z adresem oraz znakami drogowymi dla pieszych. Kształtowana jest również świadomość, w jakich sytuacjach należy korzystać z telefonów alarmowych oraz jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie. Pod-czas zajęć podkreślane jest rola oraz znaczenie korzystania z odblasków.

„Bezpieczna zima, bezpieczne ferie zimowe” – celem zajęć jest omówienie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych. W trakcie lekcji dzieci uczą się odróżniać miejsca bezpieczne od niebezpiecznych oraz oceniać postępowanie rówieśników. Ważnym elementem zajęć jest utrwalenie numerów alarmowych, w jakich przypadkach możemy na nie dzwonić, oraz jakie dane powinno zawierać zgłoszenie. Kolejnym istotnym punktem jest omówienie znaczenia noszenia elementów odblaskowych.

„Bezpieczne wakacje” – podczas zajęć dzieci dowiadują się m.in. jak bezpiecznie spędzić wakacje w domu, nad wodą oraz w górach. Poznają obowiązkowe oraz dodatkowe wyposażenie roweru. Jak wyposażony powinien być bezpieczny rolkarz. Ponadto po zajęciach wiedzą jak należy się zachować, gdy zaatakuje pies.

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. „Bezpieczny senior” to warsztaty w trakcie, których słuchacze mogą dowiedzieć się m.in. o metodach i technikach działania oszustów („na wnuczka”, „pracownika gazowni”, „urzędnika”, „na litość” itp.), jak nie ulec skutecznym akwizytorom, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą kieszonkowca, w jaki sposób zadbać o dom lub mieszkanie podczas naszej nieobecności.

 

Opcje strony

do góry