"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Zgłoszenia placówek na przeprowadzenie zajęć

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć można zgłaszać telefonicznie 22 751-35-03, drogą e-mail: straz.miejska@lomianki.pl lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 87 w Łomiankach.

Zgłoszenie powinno zawierać temat, termin i miejsce zajęć, przedział wiekowy oraz przewidywaną ilość uczestników.

Opcje strony

do góry