Straż Miejska w Łomiankach

https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/profilaktyka/zgloszenia-placowek-na/9331,Zgloszenia-placowek-na-przeprowadzenie-zajec.html
2022-07-02, 19:12

Zgłoszenia placówek na przeprowadzenie zajęć

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć można zgłaszać telefonicznie 22 751-35-03, drogą e-mail: straz.miejska@lomianki.pl lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 87 w Łomiankach.

Zgłoszenie powinno zawierać temat, termin i miejsce zajęć, przedział wiekowy oraz przewidywaną ilość uczestników.

Opcje strony