"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Gmina Łomianki prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Konsultacje z mieszkańcami są prowadzone w Galerii Łomianki w poniższych terminach:

Poniedziałek 14.00 – 18.00

Czwartek 13.00 – 16.00

Piątek 13.00 – 16.00

Adres: Galeria Łomianki, lokal „Współdzielnia” ul. Brukowa 25

Na złożenie wniosku mieszkańcy są zapraszani do filii Urzędu Miejskiego w Łomiankach ul. Parkowa 2 w Burakowie.

Niezbędne dane oraz załączniki do złożenia wniosku o dofinansowanie są dostępne do pobrania poniżej.

Szczegółowe informację mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 516 282 998 – Milena Wiśniewska milena.wisniewska@poczta.lomianki.pl

mw
31.08.2023

Opcje strony

do góry