"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program jest finansowany ze środków krajowych, a jego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie dochodu poniżej 135 000 zł rocznie. Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania, w ramach których otrzymać można bezzwrotne dofinansowanie.

- poziom podstawowy (dofinansowanie do 13 000 złotych na termomodernizację budynku) szczegóły przyznawanych dotacji w załączniku nr 2.

- poziom podwyższony (dofinansowanie do 25 000 złotych na termomodernizację budynku) szczegóły przyznawanych dotacji w załączniku nr 2a.

- poziom najwyższy (dofinansowanie do 40 000 złotych na termomodernizację budynku) szczegóły przyznawanych dotacji w załączniku nr 2b.

W poziomie podwyższonym oraz najwyższym pojawia się możliwość  skorzystania z dotacji z prefinansowaniem.

Więcej o Programie oraz szczegółowe informacje nt. warunków wystąpienia o dofinansowanie przeczytają Państwo na stronie Program Czyste Powietrze – STOP Smog

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i usługę wykonania).

Dofinansowanie można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

         Zobacz obraz źródłowy                                                     

mw
30.08.2023

Opcje strony

do góry