"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole Straży Miejskiej w autobusach.

Trwają kontrole w autobusach komunikacji miejskiej związane z przestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa w środkach transportu publicznego. Strażnicy, którzy kontrolują autobusy przypominają osobom bez maseczek o obowiązku ich posiadania oraz wyjaśniają dlaczego to takie istotne.

 

KS
fot.: sm
12.10.2020

Opcje strony

do góry