"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Ponad 110 telefonów w ciągu kilku godzin. Działania strażników z Łomianek podczas orkanu Eunice.

Wczorajsze załamanie pogody i związane z tym porywiste wiatry sprawiły, że przez cały dzień strażnicy miejscy byli zaangażowani do działań związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem zagrożeń. W ekstremalnych przypadkach Straż Miejska w Łomiankach staje się poważnym elementem systemu ratowniczo - gaśniczego.

Strażnicy miejscy w ciągu kilku godzin odebrali ponad 110 telefonów i zarejestrowali ponad 45 poważnych zgłoszeń w tym o:

- połamanych drzewach i konarach,

- zerwanych liniach energetycznych,

- zgłoszenie o pożarze budynku,

- zgłoszenia o zerwanych dachach,

- zgłoszenia o uszkodzonej infrastrukturze drogowej,

- zgłoszenie o uszkodzonej infrastrukturze rekreacyjnej,

- zgłoszenie o rannym dzikim zwierzęciu,

- liczne zgłoszenia o braku energii elektrycznej.

Funkcjonariusze zabezpieczali miejsca awarii, uszkodzeń zaś w poważnych przypadkach wzywali zespoły Straży Pożarnej.

Jednostki ratowniczo- gaśnicze były podmieniane na miejscu przez strażników tak, aby mogły szybciej dotrzeć do poważniejszych zdarzeń. 

Byliśmy w stałym kontakcie z załogami technicznymi PGE, OSP ŁOMIANKI, OSP DZIEKANÓW POLSKI oraz z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 

Od mieszkańców odbieraliśmy sygnały o braku możliwości skontaktowania się z operatorami numerów 112 oraz 991, więc zostaliśmy swoistym centrum zgłoszeń z terenu naszej Gminy.

Na stronie Straży Miejskiej  publikowane są informacje, dotyczące ostrzeżeń meteorologicznych przed niebezpiecznymi zjawiskami.

Polecamy, aby na bieżąco śledzić alerty, które są publikowane z wyprzedzeniem. Pozwala to zminimalizować szkody wyrządzane w mieniu prywatnym i publicznym.

 

KB
fot. sm
20.02.2022

Opcje strony

do góry