"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Nietoperze są pod ścisłą ochroną. Nie wybudzaj ich!

Strażnicy miejscy z Łomianek odbierają pierwsze sygnały o wybudzonych nietoperzach. Ciężko stwierdzić, które osobniki wybudziły się samodzielnie, a które zostały zmuszone przez człowieka. Podczas każdego obudzenia zwierzę rozgrzewa się, a to kosztuje ogrom zapasów energii. Każde dodatkowe przebudzenie zimą, to bezpośrednie zagrożenie jego życia! Na obecną chwilę jest zdecydowanie za chłodno, aby nietoperz mógł przeżyć. Umyślne wybudzanie nietoperza może być potraktowane jako wyczerpanie jednego ze znamion czynu określonego w par. 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
 
W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową,
o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1–210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
wprowadza się następujące zakazy:
 •  umyślnego zabijania;
 •  umyślnego okaleczania lub chwytania;
 •  umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;
 •  transportu;
 •  chowu;
 •  zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
 •  niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
 •  niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;
 •  umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
 •  zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
 •  wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
 •  umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
 •  umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
 
Co się dzieje zimą?
 
Zimą brakuje owadów, którymi żywią się nasze nietoperze.Aby przetrwać ten okres braku pokarmu, nietoperze zapadają w tym czasie w tak zwany sen zimowy, czyli hibernują. Niektóre nietoperze odlatują na ten okres do cieplejszych krajów, gdzie zimy są krótsze, a więc i krótszy może być czas hibernacji.

Co to jest hibernacja?

To stan organizmu służący oszczędzaniu energii. Przygotowanie do hibernacji polega na intensywnym odżywianiu się, w celu zgromadzenia pod skórą zapasów tłuszczu. Gdy nietoperz nie ma już czym się odżywiać (np. po pierwszych przymrozkach), zapada w odrętwienie, przypominające głęboki sen. Spowalnia tętno do kilku uderzeń serca na minutę i wyłącza termoregulację, w związku z czym jego ciało stygnie do temperatury otoczenia. To powoduje, że zużywa mniej energii. Zwierzę jest wówczas na granicy śmierci… aby przeżyć.Nietoperze są małe, nie mogą więc zgromadzić wiele tłuszczu. Podczas każdego obudzenia muszą rozgrzać się, a to kosztuje bardzo dużo zapasów energii. Dlatego każde dodatkowe przebudzenie nietoperza zimą, to bezpośrednie zagrożenie jego życia! Zapasów może nie starczyć do wiosny.

Gdzie to robią?

Są 3 podstawowe typy schronień zimowych nietoperzy: jaskinie i obiekty jaskiniopodobne (fortyfikacje, piwnice, ziemianki, studnie kopane, sztolnie i pozostałości podziemnych kopalni) dziuple, przestrzenie wewnątrz pni drzew itp. inne schronienia zbudowane przez człowieka – strychy budynków, przestrzenie w ścianach (np. bloków)

Jak to robią?

Jedne wiszą głową w dół, zaczepione pazurkami stóp, inne wciskają się w różne szczeliny i otwory w ścianach. Potrafią zmieścić się w fudze między cegłami. Często stykają się ciałami, tworząc nawet kilkusetosobnikowe grupy. Nie robią jednak tego, by się ogrzać – to byłoby niekorzystne. Takie gęste upakowanie zapobiega szybkiej utracie wody z organizmu przez parowanie, dzięki czemu nietoperze rzadziej muszą się budzić, aby się napić (i wolniej zużywają zapasy tłuszczu).
 

źródło: PTOP Salamandra
fot.: Shutterstock

 
 

Opcje strony

do góry