"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Odpady niebezpieczne nad Wisłą. Czynności strażników miejskich doprowadziły do ustalenia danych.

W ostatnich dniach strażnicy miejscy z Łomianek prowadzili czynności w sprawie porzucenia odpadów w międzywalu Wisły. Zaangażowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Łomianek spowodowało, że w okolicy nielegalnego wysypiska odnaleziono listy przewozowe z danymi przedsiębiorcy. Sprawa jest na tyle poważna, że zostały w nią zaangażowane instytucje takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Straż Pożarna oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator terenu.
Porzucone rzeczy, które w początkowej fazie gromadzenia informacji miały być "tylko" częściami samochodowymi, okazały się odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Łomianek w początkowej fazie działań zlokalizowali i odizolowali miejsce przed dostępem osób postronnych. Dokonali także wstępnych oględzin oraz co najważniejsze - zabezpieczyli dowody, w tym listy przewozowe z danymi. Gdyby wspomniane dokumenty zostały tam dłużej, niewykluczone że warunki atmosferyczne spowodowałyby trwałe zatarcie śladów.
Straż Pożarna zneutralizowała miejsce i oceniła wstępnie zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska.
Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili szczegółowe czynności, które zostały zakończone protokołem z oględzin.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło miejsce i objęło je nadzorem.
Wszystkie czynności były nadzorowane przez pracownika ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z ramienia Gminy Łomianki.
 
Do sprawy poszukujemy także świadków, których zeznania mogą znacznie przyspieszyć formalności, dotyczące ustaleń.
 
Przypominamy: wszystkie próby nielegalnego pozbywania się odpadów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Łomiankach pod numer alarmowy 986 lub stacjonarny 22 751 35 03 (7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 23:00).
 
Aktualizacja 02.09.2022 - teren został uprzątnięty.
 
KB
fot.: sm
01.09.2022

Opcje strony

do góry