"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomagamy zdobyć pierwsze prawo jazdy.

Wedle obowiązujących przepisów, osoby w wieku od 10. do 18. roku życia korzystające z roweru powinny mieć kartę rowerową. Taki dokument to potwierdzenie, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające mu bezpiecznie i rozsądnie uczestniczyć w ruchu drogowym.
 
Na egzamin składa się część teoretyczna i praktyczna. Część teoretyczna zawiera 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą prawidłowego rozpoznawania pierwszeństwa, znajomości znaków i sygnałów, czy udzielania pierwszej pomocy.
 
Karta wydawana jest nieodpłatnie i bezterminowo - przestaje być potrzebna kiedy właściciel kończy 18 lat. Osobom pełnoletnim, które poruszają się rowerem, wystarczy dowód osobisty lub prawo jazdy.
 
Czy nieletniemu rowerzyście może grozić mandat?
 
Zatrzymując nieletniego za złamanie przepisów, strażnik miejski lub policjant, jeśli uzna, że wykroczenie jest niewielkie, może pouczyć młodego rowerzystę. Zgodnie z kodeksem wykroczeń  za wykroczenia odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Jeśli jednak czyn jest poważniejszy, funkcjonariusz sporządzi odpowiednią dokumentację, która trafia  do właściwego miejscowo Sądu Rodzinnego.
 
Straż Miejska w Łomiankach zorganizowała "warsztaty podsumowujące" naukę na pierwsze prawo jazdy. Asystowaliśmy przy przeprowadzaniu egzaminu i zapewniliśmy pełne zaplecze ratownicze w przypadku doznania urazu podczas testu.
 
KB
fot.: sm
12.05.2022

Opcje strony

do góry