"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Pomagam ziemi czyli ekologia dla dzieci.

Ochrona środowiska to temat, który cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kadry pedagogicznej jak i dzieci.

Dzisiaj odwiedziliśmy najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Dbanie o zasoby naturalne, ochrona roślin i zwierząt, recykling to tematy, które poruszaliśmy podczas naszego spotkania.

Uczniowie wykazali się ogromną świadomością ekologiczną oraz szacunkiem dla przyrody.

KS
fot.: sm
20.05.2022

Opcje strony

do góry