"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

W siedzibie Straży Miejskiej zaopatrzysz się w odblaski dla siebie i swojego dziecka. Zapraszamy!

Elementy odblaskowe zwiększają widoczność pieszego na drodze, nie tylko w całkowitej ciemności, ale też w półmroku. Mżawka, mgła, pochmurny dzień, śnieg i wieczór zapadający tuż po godzinie szesnastej – to wystarczająco mocne powody, aby nawet stroniący od pieszych wycieczek mały mieszkaniec naszego miasta został wyposażony we właściwy "ekwipunek".
 
Rozdane przez nas odblaski zwiększą widoczność dziecka nie tylko na drodze, ale również na parkingach, deptakach, drogach osiedlowych itp.
 
Wyposażając dziecko w odblaski i wyjaśniając mu metodę ich działania, kształtujemy w nich poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.
 
Przy słabej widoczności i bez elementów odblaskowych pieszy jest widoczny na drodze w światłach samochodu z odległości zaledwie 20 m. Jeśli jednak pieszy nosi element odbijający światła samochodu, to kierowca zobaczy go już z odległości 150–200 m. To może uratować pieszemu życie. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.Niestety na terenach zabudowanych jest wiele miejsc bez chodników i słabo oświetlonych, po których poruszają się piesi. Problem ten szczególnie nasila się w okresie jesiennym oraz zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok.
 
Dbając o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego podjęliśmy akcję rozdawania odblasków.
Wstąp do siedziby Straży Miejskiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 87 i zapytaj dyżurnego o odblask.
 
Elementy odblaskowe są wydawane bezpłatnie.

Opcje strony

do góry