"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

„Ratownikiem nie jest się dla siebie - ratownikiem jest się przede wszystkim dla innych.” Szkolenie aktualizacyjne pierwszej pomocy dla strażników miejskich z Łomianek.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Łomianek uczestniczyli w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażnicy „szlifowali” praktyczne umiejętności udzielania pomocy osobie urazowej. Instruktorzy najpierw demonstrowali jak należy prawidłowo wykonywać czynności ratownicze, a następnie uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny doskonalili swoje umiejętności. Czas poświęcono także na uzupełnieniu wiedzy z zakresu obsługi przyrządów ratowniczych. Szkolenie odbywało się z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora AED. Okresowe szkolenia mają na celu utrwalenie prawidłowych algorytmów zachowania, które mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie.

W strukturze Straży Miejskiej w Łomiankach jest dwóch funkcjonariuszy z tytułami ratownika. Mundurowi na wyposażeniu posiadają specjalistyczną torbę ratowniczą PSP-R1.

Praktycy podkreślają, że w wielu przypadkach o przeżyciu pacjenta decyduje pierwszych kilka minut, bezpośrednio po urazie. Wielokrotnie bywa tak, że to strażnicy miejscy są pierwsi na miejscu wypadku, tak jak przy zdarzeniu, które opisywaliśmy tutaj:

https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/aktualnosci/10384,Wypadek-na-ul-Warszawskiej-Kobieta-z-powaznymi-obrazeniami-trafila-do-szpitala.html

 

KB
fot.: sm
28.11.2020

 

Opcje strony

do góry